EN

EN
G PRO 3 轮电动滑板车

G PRO 3 轮电动滑板车

品牌世界     >    GOTRAX     >     电动滑板车     >     G PRO 3 轮电动滑板车

G PRO 3 轮电动滑板车

G PRO 3 WHEEL ELECTRIC SCOOTER

小图标1.png

最大速度 15.5MPH

小图标2.png

每次充电最多可行驶 24 英里

小图标3.png

300瓦电机

小图标4.png

10"前充气轮胎和8.5"后充气轮胎

小图标、车.png

尺寸:47.7"×18.4"×48.7"

小图标、重量.png

重量:52磅

小图标6.png

充电4-5小时

产品规格

产品细节展示


G PRO 3 轮电动滑板车


首页 品牌世界 电话咨询 留言