EN

EN
G7 电动滑板车

G7电动滑板车

品牌世界     >    GOTRAX     >     ESCOOTERS     >      COMMUTER     >      G7电动滑板车

G7电动滑板车

G7 ELECTRIC SCOOTER

小图标-折叠.png

可折叠 方便储存

小图标-范围.png

每次充电最多可行驶 20-30 英里

小图标-电机功率.png

500瓦电机

小图标-最高速度.png

最高速度20英里/小时

小图标-载重.png

有效负载能力264磅

小图标-轮胎尺寸.png

轮胎尺寸10”

产品规格

发动机 - 500w

显示 - 液晶显示数字

速度 - 20英里/小时

电池 - 48v 9.6ah (499.2wh) ul2272兼容

充电器 - 54.6V 2.0A

范围 - 最长可达30英里

框架 - 铝合金A6061

重量 - 44磅

最大载重 - 264磅

产品细节展示


G7 电动滑板


首页 品牌世界 电话咨询 留言